DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 28.07.2011 13:25:11

Vše pro vyšívání

QS - quick stitch (malé předlohy)
Sekce je ještě ve výstavbě. Děkuji za pochopení.
 
 
Zde si můžete vybrat papírovou předlohu od firmy

Heaven and Earth Designs


 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M -O - P - Q - R - S - T - U - V - W
 
QS001

QS A Gypsy Dance - Kuik

QS002

QS A Christmas Wish - Kuik

QS003

QS A Night at the Pumpkin Patch - Kuik

QS004

QS A Restful Night - Kuik

QS005

QS A Wolfish Friend - Griffith

QS006

QS Absinthe by Moonlight - Griffith

QS007

QS Air - Butcher

QS008

QS Alice In Clockwork - Griffith

QS009

QS Amethyst - Dillman

QS010

QS Among The Mushrooms - Dillman

QS011

QS Angel Hug - Victoria

QS012

QS Aquamarine - Dillman

QS013

QS Aquarius - Butcher

QS014

QS Aries - Butcher

QS015

QS Autumn Frost Fairy - Victoria

QS016

QS Autumn Night - Victoria

QS017

QS Autumn Winds - Dillman

QS018

QS Autumn - Butcher

QS019

QS Bad Hair Day - Victoria

QS020

QS Bat Moon Fairy - Leotti

QS021

QS Beauty and the Beasts - Fenech

QS022

QS Believe - Galbreth

QS023

QS Belle

QS024

QS Beloved One - Kuik

QS025

QS Bess - Cox

QS026

QS Black Orchid Fairy - Griffith

QS027

QS Black Rose Mini - Dillman

QS028

QS Black Stallion

QS029

QS Blossom - Cox

QS030

QS Blue Angel - Butcher

QS031

QS Blue Mermaid - Dillman

QS032

QS Blue Topaz - Dillman

QS033

QS Blueberry Sweetheart - Rodrigue

QS034

QS Bramble Fairy - Dilhoff

QS035

QS Bridge Where she waits - Law

QS036

QS - Broken Angel - Dilllman

QS037

QS Bubbles - Fenech

QS038

QS Bubbles - Victoria

QS039

QS Buttercup-Kitty Fae - Tate

QS040

QS Butterfly Fae - Tate

QS041

QS Butterfly Fairy - Lusk

QS042

QS Butterfly Tree Fae - Victoria

QS043

QS Butterfly Two - Kuik

QS044

QS Butterfly Victrola - Wall

QS045

QS Calla Lilly Fae - Tate

QS046

QS Cancer - Butcher

QS047

QS Candellight Fairy - Tate

QS048

QS Capricorn - Butcher

QS049

QS Carnation Fairy - Kuik

QS050

QS Cats - Law

QS051

QS Celtic Butterfly 1

QS052

QS Celtic Butterfly II

QS053

QS Cloak of Stars - Brown

QS054

QS Coming Up Daisies - Tate

QS055

QS Coral Addiction - Kuik

QS056

QS Creation - Wall

QS057

QS Curiosity - Brown

QS058

QS Daughter of The Deep - Wall

QS059

QS Diamond - Dillman

QS060

QS Dracs Leaf - Victoria

QS061

QS Dragon Be Mine - Victoria

QS062

QS Dragon Dreaming - Victoria

QS063

QS Dragon Fae 1 - Fenech

QS064

QS Dragon in The Hand - Barb. Brown

QS065

QS Dragon Luck - Victoria

QS066

QS Dragon Soul - Fenech

QS067

QS Dragonflies 2 - Kuik

QS068

QS Dragonflies - Kuik

QS069

QS Dragonflies 3 - Kuik

QS070

QS Dragonfly Fae - Victoria

QS071

QS Dragonfly - Galbreth

QS072

QS Dreams 1 - Wall

QS073

QS Dreams 2 - Wall

QS074

QS Dreams 3 - Wall

QS075

QS Dreams 4 - Wall

QS076

QS Dreams 5 - Wall

QS077

QS Dreams 6 - Wall

QS078

QS Dress of Dreams - Wall

QS079

QS Earth - Butcher

QS080

QS Earth - Rosario

QS081

QS Elemental Magic - Bergsma

QS082

QS Elfland Sleeping Fairy - Crafth

QS083

QS Emerald - Dillman

QS084

QS Exotic Halloween - Kuik

QS085

QS Exquisite Red - Kuik

QS086

QS Fairy Frog Mother - Victoria

QS087

QS Fairy Garden - Victoria

QS088

QS Fairy Queens Companion - Victoria

QS089

QS Fairy With a Butterfly Mask - Griffith

QS090

QS Field of Red Poppies - Kuik

QS091

QS Fire - Butcher

QS092

QS Firefly - Ashwood

QS093

QS Fishin Friends - Gelsinger

QS094

QS Flower Fae

QS095

QS Forest Fairy - Victoria

QS096

QS Forest Friends - Victoria

QS097

QS Forest Light - Bowser

QS098

QS Forget Me Not - Anderson

QS099

QS Found - Victoria

QS100

QS Fox Maiden - Brown

QS101

QS Fox Sister - Brown

QS102

QS French Kiss - Bergsma

QS103

QS Friendship - Butcher

QS104

QS Frog Prince 3 - Gustafson

QS105

QS Frog Prince - Gustafson

QS106

QS Garden Fae - Tate

QS107

QS Garnet - Dillman

QS108

QS Gemini - Butcher

QS109

QS Gemstone Fairy Amethyst - Galbreth

QS110

QS Girly Gothic

QS111

QS Gothic Rose - Galbreth

QS112

QS Grace Face 1 - Wall

QS113

QS Grace Face 2 - Wall

QS114

QS Green Frog elf - Kuik

QS115

QS Green Rose Spirit - Dillman

QS116

QS Greenmans Bride - Fenech

QS117

QS Gryphons Fairy - Victoria

QS118

QS Gypsies Again - Butler

QS119

QS Hang In There - Middleton

QS120

QS Hansel und Gretel - Gustafson

QS121

QS Hearts Desire - Victoria

QS122

QS Heavenly Christmas - Victoria

QS123

QS Holly Angel - Griffith

QS124

QS Honeysuckle Fairy - Wall

QS125

QS Hope - Victoria

QS126

QS Cherise - Dillman

QS127

QS Cherished Moments - Kuck

QS128

QS Cherry Moon - Cox

QS129

QS Christmas Doves - Cox

QS130

QS I Will Hear No Evil - Griffith

QS131

QS Ice Fairy Princess - Tate

QS132

QS Ice Wind 2

QS133

QS Illusion - Dillman

QS134

QS Impatiens Fairy - Griffith

QS135

QS Indigo Mask

QS136

QS Innocence - Galbreth

QS137

QS Iris - Wall

QS138

QS Irish Fae - Tate

QS139

QS Ishtar - Fenech

QS140

QS Jasmines Square - Galbreth

QS141

QS Keeper of Secrets - Fenech

QS142

QS Lady in The Meadow - Craft

QS143

QS Lavender Rose - Dillman

QS144

QS Leo - Butcher

QS145

QS Libby

QS146

QS Libra - Butcher

QS147

QS Lil Angel Rose - Middleton

QS148

QS Lily of the Valley - Anderson

QS149

QS Little Bee OK - Fenech

QS150

QS Little Miss Muffet - Gustafson

QS151

QS Little Wolf Girl - Griffith

QS152

QS Littlest Fairy - Fenech

QS153

QS Lost - Victoria

QS154

QS Lotus Namaste - Galbreth

QS155

QS Lotus Wood - Bowser

QS156

QS Love - Victoria

QS157

QS Luna - Butcher

QS158

QS Maggie - Cox

QS159

QS Magic Witch - Butcher

QS160

QS Martyrs - Butler

QS161

QS Meadow Fairy - Leotti

QS162

QS Merdragon - Victoria

QS163

QS Merdragons Tea Time - Victoria

QS164

QS Mermaid Moon - Victoria

QS165

QS Mermaid Treasure - Butcher

QS166

QS Mermaiden - Cox

QS167

QS Milady Blackberry

QS168

QS Minerva - Wall

QS169

QS Moon Maiden - Dillman

QS170

QS Moonglow - Law

QS171

QS Moonlight

QS172

QS Moonshade

QS173

QS Motherhood - Fenech

QS174

QS Mystic Mermaid - Galbreth

QS175

QS On Wings of Unicorn - Tate

QS176

QS Our Angel - Butcher

QS177

QS Our Private Dance - Wall

QS178

QS Pale Rose - Griffith

QS179

QS Pansies - Wall

QS180

QS Peacock Love - Wall

QS181

QS Peacock - Marchetti

QS182

QS Pegasus and Castle Bubble - Wall

QS183

QS Peridot - Dillman

QS184

QS Pine cone Fae - Tate

QS185

QS Pink Day Dream

QS186

QS Pink Day Dream

QS187

QS Pink Garden Fairy

QS188

QS Pirate Dragon - Victoria

QS189

QS Pisces - Butcher

QS190

QS Plum Gothic

QS191

QS Poe - Griffith

QS192

QS Popcorn Dragon - Victoria

QS193

QS Poppy Fairy - Griffith

QS194

QS Porthole Mermaid - Griffith

QS195

QS Prelude - Wall

QS196

QS Princess Asleep Bunny - Gilbert

QS197

QS Psyches Butterflies - Wall

QS198

QS Psyches Dream Play - Wall

QS199

QS Purple Dragon Fae - Fenech

QS200

QS Queen of Hearts Cameo - Anderson

QS201

QS Rain Dragon - Victoria

QS202

QS Rain Drop Fairy - Victoria

QS203

QS Rainbow Valley

QS204

QS Rapture - Leotti

QS205

QS Red Angel - Butcher

QS206

QS Red Hearts - Kuik

QS207

QS Red Witch - Dillman

QS208

QS Reflections 2 - Gelsinger

QS209

QS Reflections 3 - Gelsinger

QS210

QS Reflections 4 - Gelsinger

QS211

QS Reflections - Gelsinger

QS212

QS Rose Dream - Ashwood

QS213

QS Rose Fairy - Griffith

QS214

QS Rose - Anderson

QS215

QS Royal Flower Portrait

QS216

QS Ruby Fae

QS217

QS Ruby - Dillman

QS218

QS Sagitarius - Butcher

QS219

QS Sand Dune Fairy - Victoria

QS220

QS Santa and Mouse - Gustafson

QS221

QS Sapphire - Dillman

QS222

QS Scarlet Witch

QS223

QS Scorpio - Butcher

QS224

QS Sea Star - Griffith

QS225

QS Shamrock - Tate

QS226

QS Shimmer - Fenech

QS227

QS Ships and shells - Wall

QS228

QS Siamese Fairy Cat - Pauline

QS229

QS Sister Angels - Gelsinger

AS230

QS Sisters under the Sun - Law

QS231

QS Sitting Pretty - Victoria

QS232

QS Sleeping Angel - Wall

QS233

QS Sleeping Beauty - Craft

QS234

QS Snow Bunny - Griffith

QS235

QS Snowflake - Fenech

QS236

QS Solar - Butcher

QS237

QS Speckled Fairy

QS238

QS Spirit of Winter Faery - Wall

QS239

QS Spring - Butcher

QS240

QS Star Fae - Tate

QS241

QS Star of Christmas Fairy - Tate

QS242

QS Star - Butcher

QS243

QS Stardust - Fenech

QS244

QS Steam Punk Fairy - Dillman

QS245

QS Stella - Fenech

QS246

QS Storykeeper - Fenech

QS247

QS Strawberry Darling - Rodrigue

QS248

QS Sugar Blush Fae - Tate

QS249

QS Sugar Magnolia - Griffith

QS250

QS Summer Fairy - Anderson

QS251

QS Summer - Butcher

QS252

QS Sun Maiden - Dillman

QS253

QS Sunflower Bee Fae - Tate

QS254

QS Swans

QS255

QS Sylph - Ashwood

QS256

QS Taffeta Fae - Tate

QS257

QS Tahliana Flower Bud Fairy - Tate

QS258

QS Taptation - Butcher

QS259

QS Taurus - Butcher

QS260

QS The Healing Staff - Rodrigue

QS261

QS Three Graces 3 - Wall

QS262

QS Titania - Galbreth

QS263

QS Tomboy colour - Fenech

QS264

QS Tomboy BW - Fenech

QS265

QS Too Loud - Victoria

QS266

QS Topaz - Dillman

QS267

QS Touched By Magic - Gustafson

QS268

QS Tribal Fae

QS269

QS Truth - Butcher

QS270

QS Twilight Shimmer - Anderson

QS271

QS Undine - Wall

QS272

QS Unicorn Love

QS273

QS Unicorn Valley

QS274

QS Unicorns Magic - Victoria

QS275

QS Vibrant Butterfly Fairy - Griffith

QS276

QS Victorian Angel - Dillman

QS277

QS Virgo  - Butcher

QS278

QS Waiting For The First Dance - Tate

QS279

QS Water - Butcher

QS280

QS Water - Rosario

QS281

QS Where is My Valentine - Griffith

QS282

QS White Rose Fae - Tate

QS283

QS Winter - Butcher

QS284

QS Wintry Walk Fae - Tate

QS285

QS Wisteria Fae - Tate

 
QS286

QS Wizard of Oz - Gustafson

QS287

QS Woodland Dryad - Victoria

QS288

QS Blue Butterfly - Kuik

QS289

QS Pink Braid Mermaid - Cox

 

NAHORU